Bilder på Rådhuskvarterets nya fasader och förvanskning.

Så här skall fasaden se ut mot Stora Torg

Så här ser fasaden ut idag mot Stora Torg

Så här skall fasaden se ut mot Stationshuset och Heliga Trefaldighets Kyrka

Så här såg fasaden ut mot Stationshuset och Heliga Trefaldighets Kyrka
Så här anser man att god arkitektur är i Kristianstad som bevarar vår renässansstad!

Här kan du ladda ner förslaget som PDF Rådhuset.pdf

https://picasaweb.google.com/s/c/bin/slideshow.swf
Här kan du se pågående förvanskning av Kristianstads vackraste kvarter Rådhuskvarteret.
Detta trots inlämnat medborgarförslag i oktober 2011 med krav på anpassning av fasaderna till den kulturella omgivningen av detta kvarter, som dock ej behandlats av Kristianstad kommun och trots ingen hänsyn tagen av kommunen till Länsstyrelsens påpekande och nu senast att detta uppmärksammats av Byggnadsvårdsföreningen!
Detta kvarter kunde återställts till bostäder, som det till stora delar var en gång i tiden genom kommunen sålt det till en byggentreprenör med direktiv om återskapande av bostäder för en krona och därmed även sparat 50-60 miljoner, som det kostar extra att bevara ytterväggarna!
Dessa besparingar kunde sedan använts till en rationellt förvaltningsbyggnad på byggledig tomtmark några hundra meter norr om detta kvarter och på detta vis även genererat ett levande centrum med bostäder efter kl 17 och genererat ännu fler arbetstillfällen i byggbranschen.

Så behandlar och respekterar Kristianstad kommun kulturen!

Rådhuskvarteret, Kristianstad

Svenska byggnadsvårdsföreningen har uppmärksammat förvanskningen av Rådhuskvarteret.

2011-09-06 Förvanskning. Rådhuskvarteret i Kristianstad byggs om till ett nytt kommun- och regionhus som ska stå klart vid nyår 2014. Det nuvarande rådhuset uppfördes på 1890-talet.

Stora inglasade entréer med modernt uttryck hotar nu att förvanska fasaderna mot Stora Torg och Christian IV:s gata. Detta trots att kvarteret är officiellt utpekat som kulturhistoriskt värdefullt samt ingår i riksintresse för kulturmiljövården.

Länsstyrelsen har i ett samrådsyttrande slagit fast att ny arkitektur bör utformas med hänsyn till befintlig bebyggelse – detta synes kommunen dock ej tagit hänsyn till.

Det nybildade ”Nätverket Kristianstad” verkar för att planerna ändras innan det är för sent.

Läs mer i Kristianstadsbladet. Mer om ombyggnaden finner du på kommunens hemsida.

Gula listan – hotade miljöer

Här är Gula listan! Här kan du se miljöer i Sverige som är hotade – genom rivning, ovarsam ombyggnad eller bristande underhåll. Där kulturvärdena inte har tagits tillvara helt enkelt. Ett gult frågetecken betyder att frågan inte är avgjord, grönt utropstecken betyder att byggnaden eller miljön är räddad och det röda krysset innebär rivning. Datumen är registreringsdatum.

radhuskvarter_kristianstad_foto_olle_johansson

Vacker fasad som kunde bevarats om viljan funnits i Kristianstads kommun.
F.d. vacker fasad i Kristianstad, som kunde bevarats om viljan funnits i Kristianstads kommun. Den nya fasaden i den nya byggnaden, som skall byggas, måste anpassas till vad länsstyrelsen har påtalat i ett samrådsyttrande till Kristianstads kommun.

På detta viss behandlar Kristianstads kommun kulturen

På vilket sätt har kommuninvånarna haft möjlighet att yttra sig, när det gäller utformningen av Rådhuskvarterets planerade dominerande nya byggnader i Kristianstad?

Rivning av ett vackert hus i Kristianstad.
Här låg ett vackert gammalt hus med vacker fasad, som kunde bevarats om viljan funnits i Kristianstads kommun. Tyvärr skall detta hus ersättas med en byggnad, där fasaden INTE är i harmoni mot den övriga kulturella miljön i detta kvarter, vilket även länsstyrelsen haft åsikter om i samrådsyttrande. Helt utan respons från Kristianstads kommun!

Här nedan följer några bilder, som klart och tydligt visar förvanskningen av dessa fasader, som även Länsstyrelsen påpekat är fel utformade i ett samrådsyttrande. Dock har INTE Kristianstads kommun tagit någon som helst hänsyn till denna remissinstans och till skydd för viktiga stadsmiljöer!

Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets ombyggnad
Kommentarer av Nätverk Kristianstad
Denna bild visar hur det kommer se ut med den planerade nya entrén mot Stora Torg, som även Länsstyrelsen påpekat i samrådsyttrande till Kristianstad kommun och nu även Byggnadsvårdsföreningen!

Den nya fasaden är tänkt att fånga upp linjerna och rytmen i den gamla fasaden, men med ett modernt uttryck.
Denna bild visar hur det kommer se ut, där den idag rivna fastigheten fanns, som även Länsstyrelsen påpekat i samrådsyttrande till Kristianstad kommun, som kommunen inte tagit någon som helst hänsyn till denna remissinstans och nu även Byggnadsvårdsföreningen, som är till för att skydda viktiga stadsmiljöer!


Med en entré till mötescentret från hörnet Västra Boulevarden/Christian IV:s gata kan besökare enkelt hitta dit från resecentret Kristianstad C.
Denna bild visar hur det kommer se ut, där den idag rivna fastigheten fanns, som även Länsstyrelsen påpekat i samrådsyttrande till Kristianstad kommun, som kommunen inte tagit någon som helst hänsyn till denna remissinstans och nu även Byggnadsvårdsföreningen, som är till för att skydda viktiga stadsmiljöer!

Tre sekler återspeglas mot Stora Torg. Den nya entrén från 2000-talet och Althinska huset från 1900-talet ramar in 1800-talets Rådhus i förslaget till gestaltning av det nya kvarteret.
Denna bild visar hur det kommer se ut med den planerade nya entrén mot Stora Torg, som även Länsstyrelsen påpekat i samrådsyttrande till Kristianstad kommun, som kommunen inte tagit någon som helst hänsyn till denna remissinstans och nu även Byggnadsvårdsföreningen, som är till för att skydda viktiga stadsmiljöer!

Med ljus sten och rena linjer i fasaden är avsikten att tidslinjen från 1800-talets rådhus genom 1900-talets förvaltningshus och polishus på Christian IV:s gata förs vidare in i 2000-talet med hörnhuset på Christian IV:s gata och Västra Boulevarden.
Denna bild visar hur det kommer se ut, där den idag rivna fastigheten fanns, som även Länsstyrelsen påpekat i samrådsyttrande till Kristianstad kommun, som kommunen inte tagit någon som helst hänsyn till denna remissinstans och nu även Byggnadsvårdsföreningen, som är till för att skydda viktiga stadsmiljöer!

Avsikten är att den nya entrén mot Stora torg ska vara en tydlig och självklar väg in i kommun- och regionhuset.
Denna bild visar hur det kommer se ut med den planerade nya entrén mot Stora Torg, som även Länsstyrelsen påpekat i samrådsyttrande till Kristianstad kommun, som kommunen inte tagit någon som helst hänsyn till denna remissinstans och nu även Byggnadsvårdsföreningen, som är till för att skydda viktiga stadsmiljöer!

Bilder och texter hämtad från Kristianstads kommuns hemsida Rådhuskvarterets utformning

Detta sker samtidigt i Kristianstad, när det finns ett gällande lagrum:

Plan- och bygglagens varsamhetsparagrafer
•    3 kap 10 § Ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag beaktas och dess byggnadstekniska, historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnär- liga värden tas till vara. Lag (1998:805).
•    3 kap 12 § Byggnader, som är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, får inte förvanskas.

Länstyrelsen yttrade sig redan 100908
Samrådsyttrande om detaljplanen för Rådhuskvarteret.
Länsstyrelsen anser att:
— Fastigheterna utmed boulevarderna bör så långt möjligt bevaras in till hjärtmuren så att fasaderna motsvarar verkliga byggnader och inte blir kulisser.
—  En alternativ placering för entrén bör prövas, t.ex. i anslutning till det insprång som redan finns i byggnaden norr om Rådhuset i hörnet Stora torg/Kristian IV:s gata. För- och nackdelar med de olika alternativen bör redovisas i kommande detaljplan.
— Nya fasader utmed Västra Boulevarden och Christian IV:s gata bör med höga arkitektoniska kvalitéer både inordna och underordna sig kyrkomiljön, stationsmiljön, Kristian IV:s arkitektur och boulevardskaraktären. Detta bör säkras i planbestämmelser.

Byggnadsvårdsföreningens varningslista Gula Listan: Rådhuskvarteret, Kristianstad

Lyssna här hu beslutsprocessen går till i Kristianstad:

Kommunalfullmäktige i Kristianstad ang. rådhuskvarteret mars 2011

Kommunfullmäktige i Kristianstad ang. rådhuskvarteret juni 2011

Annonser

4 thoughts on “Bilder på Rådhuskvarterets nya fasader och förvanskning.

  1. att stadens ”gubbar” kan bestämma att så här skall vår fina stad se ut skulle avsättas omedelbart och tvingas återställa vad de raserat. FYYYYYY….

  2. Ping: Arkitekturkänsla för kulturvärden I Kristianstad? | Olle´s Pics

  3. Glöm inte att det är vi alla som går och dem våra röster var 4:e år…öppna mandat att göra vad de vill med våra levnadsmiljöer OCH våra skattepengar. Ska vi ha det så här? Nej tack, ta ifrån dem makten vid nästa val…rösta Direktdemokratiskt!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s